Search
Search
Search
Close this search box.

ตรวจสุขภาพประจำปี ส่งผลดีกับเราอย่างไร

เครื่องยนต์หรือรถยังมีการ ตรวจสภาพ แล้วคนอย่างเรา ในวัยทำงาน ก็ต้องมีการ เช็คสุขภาพเช่นกัน ในทุกๆปลายปีหรือต้นปี คนที่อยู่ในวัยทำงาน มักจะหา แหล่งผ่อนคลาย หรือท่องเที่ยว เพื่อเป็นการชาร์จพลังงาน หลังจากที่ทำงานหนักมาทั้งปี แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือเรื่องสุขภาพของเรา ฉะนั้น จำเป็นที่ต้องมีการตรวจเช็ค อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นหนึ่งในแนวทาง การดำเนินชีวิตในปีต่อๆไป การตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งเป็นสิ่งที่สมควรอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการ Update ร่างกาย สุขภาพ ของเราว่าเป็นอย่างไร และเป็นแนวทางในการป้องกัน ซึ่งง่ายกว่าที่จะมารักษาในภายหลัง วันนี้จึงขอนำเสนอบทความ ที่เกี่ยวกับ การตรวจสุขภาพประจำปี ของคนที่อยู่ในวัยทำงาน ว่าควรจะต้องตรวจอะไรบ้าง ทำไมจะต้องตรวจ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจ ในการตรวจสุขภาพของท่านเองต่อไป ไม่ได้เป็นอะไรทำไม ต้องตรวจสุขภาพประจำปี แน่นอนว่าเราทุกคน อยากมีสุขภาพ ที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมไปถึง สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว โดยเมื่อเรามีสุขภาพที่ดี ที่ได้จากการออกกำลังกาย การพักผ่อนให้เพียงพอ และการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สิ่งเหล่านั้นอาจยังไม่พอ และอาจมีบางอย่าง […]