Search
Search
Search
Close this search box.

เลิกเหล้า วิธีไหนได้ผลที่สุด

สารบัญ

ก่อนที่จะไปพบวิธีเลิกเหล้า เรามาทราบกันก่อนว่า ทำไมเราจึงติดเหล้า อาการติดเหล้าเป็นอย่างไร มีส่วนกระทบต่อสุขภาพ ขนาดไหน มีส่วนกระทบต่อการใช้ชีวิตยังไง และหากดื่มมากมายจนขาดสติ จะส่งผลเสีย ถึงขั้นก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได้เลยทีเดียว

ภาวะติดเหล้าคืออะไร

ผู้ที่อยู่ในภาวะติดเหล้า เธอ ผู้ที่ประสบปัญหา ในการควบคุม ปริมาณ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หมกมุ่น อยู่กับการดื่ม มีการดื่มอย่างต่อเนื่องยาวนาน ผู้ที่ติดเหล้าในแม่สาย จะมีปริมาณในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งแต่ประมาณ 5 แก้ว หรือมากกว่านั้นภายใน 2 ชั่วโมงส่วนในเพศหญิง จะวัดจากการดื่มปริมาณ ประมาณ 4 แก้ว ภายใน 2 ชั่วโมง

ตามมาตรฐานปกติ ของเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ จะอยู่ที่ 10 กรัม ซึ่งนำไปเปรียบเทียบกับ เครื่องดื่มแต่ละชนิด จะได้ประมาณ ดังนี้ ไวน์ปริมาณ 100 ml เหล้า 30 ml และเบียร์ประมาณ 375 ml ซึ่งหากอยู่ในงานการติด ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ จากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้

  • อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตขึ้นทันที หากผู้ดื่มแอลกอฮอล์มีโรคประจำตัวเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม เป็นต้น
  • เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งที่ปาก มะเร็งลำคอ ร้านอาหาร หรือมะเร็งเต้านม
  • เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยสามารถ ทำลายบางส่วนของสมองได้
  • ความดันโลหิตสูง ส่งผลต่อตับ ตับอ่อนอักเสบ
  • หากดื่มในปริมาณมากเลยขาดสติ อาจเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตาย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

ผู้ที่มีความต้องการที่จะเลิกเหล้า ไม่ควรหยุดดื่มในทันที

เพราะอาจทำให้เกิดอาการ ราคาสุราเนื่องจากร่างกายปรับตัวไม่ทัน โดยมีระดับ อาการที่จะตามมาตั้งแต่เล็กน้อย เช่น ใจสั่น มือสั่น กระวนกระวาย เหงื่อแตก นอนไม่หลับ หงุดหงิด คลื่นไส้ไปจนถึงอาเจียน และในขั้นรุนแรง คืออาการกระสับกระส่ายรุนแรง สมองสับสน ประสาทหลอน หูแว่ว หรืออาจถึงขั้นมีอาการชัก

โดยทั่วไปอาการเหล่านี้ จะเกิดขึ้นหลังจากมีการ หยุดดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในไม่กี่ชั่วโมง ผู้ที่มีอาการติดเหล้า เป็นระยะเวลานาน ควรมีการเข้าพบแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำและคำปรึกษา ที่เหมาะสม ถูกต้อง แพทย์จะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนและความเหมาะสม โดยวิธีการรักษาเหล่านี้ มีจุดประสงค์ เพื่อมุ่งให้ผู้ติดเหล้า มีการหยุดดื่ม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น

ควบคู่ไปกับ การรักษาทางด้านจิตใจ ซึ่งในผู้ที่ ติดเหล้า ส่ งวนใหญ่มีสาเหตุมาจากด้าน จิตใจ โดยอาจเกิดจากความตึงเครียด มีความทุกข์ ขาดที่ยึดเหนี่ยวทางใจ หรืออาจเกิดจากเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงในชีวิตและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ดังนั้นจะมี หลากหลายวิธีที่จะสามารถบำบัด ให้ผู้ติดเหล้าในสาเหตุนี้ เลิกเหล้าได้ เช่น

  • ต้องมีจิตใจ ที่แน่วแน่ มีความพยายาม มีความตั้งใจ ฝึกฝน ที่จะลดปริมาณใน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือห้ามใจให้ได้สำเร็จ มีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น จะเลิกเหล้าเพื่อใคร เพื่อลูก เพื่อครอบครัว เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตัวเอง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ ของตัวเองให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม เป็นต้น
  • ได้รับกำลังใจจากคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนในครอบครัวคนที่เป็นที่รัก ต้องเปิดใจ และบอกถึงความตั้งใจและเป้าหมาย ว่าทำเพื่ออะไร เพื่อจะได้รับกำลังใจกลับมาในการเลิกเหล้าครั้งนี้
  • ต้องรู้จักปฏิเสธ นักดื่มหลายคนที่ชอบ ในการเข้าสังคม หรือมีการสังสรรค์ ต้องรู้จักปฏิเสธ แล้วบอกเป้าหมายในการเลิกเหล้า ให้ผู้คนเหล่านั้นทราบ ซึ่งอาจเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่เป็นส่วนช่วย ให้สามารถเข้าสังคมได้ตามปกติ อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจ กับคนรอบข้าง ได้อีกด้วย

ยังมีการรักษา ที่ใช้เทคนิคทางการแพทย์

เช่น การดีท็อกซ์ ถอนพิษสุรา ซึ่งปกติจะใช้เวลา ในกระบวนการนี้ประมาณ 2 ถึง 7 วัน อาจมีการใช้ยาร่วมกันไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด อาการถอน วิธีการนี้ต้องได้เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล หรือเป็นศูนย์บำบัดสุรา เฉพาะทางเท่านั้น ถึงจะมีความปลอดภัย สูงสุด

อีกวิธีหนึ่งคือการรับประทานยา การรับประทานยา ซึ่งช่วยในการรักษาพิษ ที่เกิดขึ้นจากสุรา หรือลดความอยาก ในการดื่มสุรา อนุญาตจำพวก ที่จะหยุดความรู้สึกดีในการดื่มแอลกอฮอล์ แต่หากมีการฝ่าฝืนข้อห้าม ไปดื่มสุรา ในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดหัว

ประโยชน์จากการเลิกเหล้า หากเราสามารถเลือกเล่า ไม่สำเร็จ จะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างมาก ทางด้านสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น รวมถึงลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคต่างๆเช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตับแข็ง คอเลสเตอรอลสูง และก็ดีข้อหนึ่งคือ สามารถช่วยประหยัดเงิน และมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอื่น ที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรา เช่น การได้อยู่กับครอบครัว การออกกำลังกาย หรือไปทำในสิ่งที่เรารัก เป็นต้น

อย่างที่เราเคยได้ยินว่า การดื่มสุรานั้น ทำให้เรามีความสุขได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น แต่เมื่อเทียบกับผลร้ายที่ตามมา มันเป็นสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลย เลิกเหล้าตั้งแต่วันนี้ จะเป็นผลดี ต่อเราเอง รวมถึงคนรอบข้างด้วย ผู้ที่คิดจะเลิกเหล้า เรามีสายด่วน ให้คำปรึกษา เรื่องการติดสุราได้ที่ โทร 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา นั่นเอง ขอให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำให้สำเร็จตามที่ต้องการนะครับ

เลิกเหล้า เลิกได้ แต่อย่าหยุดทันที กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Picture of Poster 24

Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการสุขภาพแนวหน้าในประเทศไทย

รวมเรื่องน่ารู้สำหรับพ่อแม่มือใหม่

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิง

ดูแลผิวพรรณ เส้นผม เครื่องสำอาง