Search
Search
Search
Close this search box.

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไรบ้าง สาระดีๆที่คุณผู้ชายควรรู้ !

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน

สารบัญ

การดูแลสุขภาพของคนเรานั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรทุกคนควรพึงดูแล ในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไรบ้าง สาระดีๆที่คุณผู้ชายควรรู้ !เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้อ่านโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษที่ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนเพศชาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคุณไปพร้อมๆกับการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ดังนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะพาคุณไปพบกับสาระที่น่าสนใจเหล่านี้กันเลย

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 1

ฮอร์โมนเพศชายคืออะไร?

สำหรับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเป็นฮอร์โมนที่ผลิตส่วนใหญ่ในลูกอัณฑะสำหรับผู้ชาย รังไข่และต่อมหมวกไตสำหรับผู้หญิง ฮอร์โมนนี้จำเป็นต่อการพัฒนาการเจริญเติบโตของผู้ชายและลักษณะของผู้ชาย สำหรับผู้หญิงฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในร่างกายนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปริมาณน้อยกว่ามากคุณผู้ชาย

การผลิตฮอร์โมนเพศชายจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30 เท่า ในช่วงวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ตอนต้น หลังจากโตเป็นผู้ใหญ่แล้ว ปริมาณของฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะลดลงไปซึ่งเป็นเรื่องปกติ  ฮอร์โมนเพศชายมีบทบาทสำคัญต่อร่างกายในหลายๆด้านอันได้แก่  การสร้างมวลกล้ามเนื้อและกระดูก การมีขนบนบริเวณใบหน้ารวมถึงบริเวณหัวเหน่า การพัฒนาของร่างกายในส่วนต่างๆ รวมถึงภาวะทางอารมณ์และคุณภาพชีวิตของคนเราและนอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อระบบความจำสมองด้วยเช่นกัน 

ควรไปพบแพทย์หากคุณกังวลเกี่ยวกับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำ เนื่องจากเป็นเรื่องปกติที่จะมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำเมื่ออายุมากขึ้น อาการบางอย่าง เช่น มวลกล้ามเนื้อลดลง ไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้น หรืออาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเป็นสัญญาณของภาวะอื่นๆ เพราะฮอร์โมนนี้มีประโยชน์อย่างมากและเป็นสิ่งที่สามารถเพิ่มได้แม้ในรูปแบบธรรมชาติ 

มีประโยชน์ต่อหัวใจและเลือดแข็งแรง

หัวใจที่แข็งแรงจะสูบฉีดเลือดไปยังส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อและอวัยวะได้รับออกซิเจนที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพสูงสุด ฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนั้น มีคุณสมบัติในการช่วยในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดแดงผ่านไขกระดูก ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายทดแทน สามารถช่วยรักษาโรคหัวใจได้หรือไม่  ซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ผลการศึกษามีหลากหลาย และจากการศึกษาขนาดเล็กในช่วงต้นปี 2000 พบว่าผู้ชายที่เป็นโรคหัวใจที่ได้รับการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชาย มีการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น บางคนสามารถเพิ่มระยะทางเดินได้ถึง 33 เปอร์เซ็นต์ 

จากการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งพบว่าการรักษาด้วยฮอร์โมนช่วยขยายหลอดเลือดแดงที่แข็งแรงเท่านั้น แต่ไม่มีผลต่ออาการเจ็บแน่นหน้าอก

และการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ที่มีการศึกษาจากผู้คนกลุ่มใหญ่ ที่ได้สำรวจจากผู้ชาย 83,000 คน พบว่าผู้ชายที่มีระดับเทสโทสเตอโรนกลับสู่ปกติมีโอกาสน้อย ที่จะเป็นโรคหัวใจวาย 24 เปอร์เซ็นต์ และมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองน้อยกว่า 36 เปอร์เซ็นต์

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 2
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 3

ไขมันน้อยลง กล้ามเนื้อมากขึ้น

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีหน้าที่เพิ่มมวลกล้ามเนื้อ มวลกายที่เล็กลงช่วยควบคุมน้ำหนักและเพิ่มพลังงาน ให้กับผู้ชายที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำได้ จากในการศึกษาต่างๆที่ผ่านมาหลายการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าการรักษาสามารถลดมวลไขมัน และเพิ่มขนาดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ในผู้ชายบางคน รายงานการเปลี่ยนแปลงของมวลกายที่ไม่มีไขมัน แต่ไม่มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มว่าคุณจะเห็นประโยชน์มากที่สุด เมื่อคุณรวมการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายเข้ากับการฝึกความแข็งแรงและการออกกำลังกาย

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 4

มีประโยชน์ต่อกระดูกและช่วยทำให้แข็งแรงขึ้น

ฮอร์โมนเพศชายมีบทบาทอย่างมากต่อความหนาแน่นของกระดูก ความหนาแน่นของกระดูกจะลดลงเมื่อผู้ชายอายุมากขึ้น และระดับเทสโทสเตอโรนลดลงจะเพิ่มความเสี่ยงของกระดูก ซึ่งกระดูกจะอ่อนแอและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนได้มากขึ้น กระดูกที่แข็งแรงช่วยพยุงกล้ามเนื้อและอวัยวะภายในของคุณ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการกีฬาได้

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้นด้วยการรักษาด้วยฮอร์โมนเพศชาย ตราบเท่าที่ปริมาณสูงเพียงพอ การทดลองของทางคลินิกเกี่ยวกับผลของฮอร์โมนเพศชาย ต่อความหนาแน่นของกระดูกพบว่า ความหนาแน่นของกระดูกกระดูกสันหลังและสะโพกเพิ่มขึ้น 

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 5
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 6

ความจำทางวาจา ความสามารถเชิงพื้นที่ หรือการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ดีขึ้น

การวิจัยต่างๆจากหลายแห่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ชายที่มีอัตราส่วนฮอร์โมนเพศชายทั้งหมดสูงกว่า มีอัตราการเกิดโรคอัลไซเมอร์ลดลง นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างฮอร์โมนเพศชายและความสามารถในการคิด เช่น ความจำในการพูดและความเร็วในการประมวลผลที่เร็วขึ้น การรักษาด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสำหรับผู้ชายอายุ 34 ถึง 70 ปีได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความจำได้  

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 7
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 8

มีประโยชน์ต่อกิจกรรมทางเพศ 

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนจะเพิ่มขึ้นตามความตื่นตัว และเสริมสร้างความรู้สึกดีให้กับกิจกรรมทางเพศได้ตามธรรมชาติ ผู้ชายที่มีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงมักมีกิจกรรมทางเพศมาก  ซึ่งผู้ชายที่มีอายุมากกว่าจะต้องการฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมากขึ้น สำหรับความต้องการทางเพศรวมถึงการแข็งตัวของอวัยวะเพศ  แต่สิ่งสำคัญอีก 1 ประการก็คือต้องสังเกตว่าการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ มักเกิดจากเงื่อนไขหรือยาอื่น ๆ มากกว่าระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนต่ำหรือไม่ 

จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการบำบัดด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสมรรถภาพทางเพศของคุณ นอกจากนี้ยังพบได้ว่ามีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสูงสุด ก่อนที่จะไม่มีการตอบสนองเพิ่มขึ้น สำหรับผู้ชายที่ไม่มีภาวะ hypogonadism การเพิ่มฮอร์โมนเพศชายอาจไม่ส่งผลดีต่อความต้องการทางเพศของคุณ และนี่คือสิ่งที่ควรระวัง 

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 9
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 10

มีส่วนช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้น

ระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ต่ำกว่านั้น สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตที่แย่ลง อาการบางอย่างของระดับเทสโทสเตอโรนต่ำ ได้แก่ อาการซึมเศร้า เหนื่อยล้า และหงุดหงิดง่าย จากงานวิจัยบางชิ้นแสดงให้เห็นว่านี่อาจเป็นเกิดขึ้นกับผู้ชายที่มีภาวะ hypogonadism เท่านั้น  เพราะร่างกายของผู้ชายนั้นจะสามารถลดระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนไปตามปกติ ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปบางกรณีจะไม่ได้แสดงอาการซึมเศร้าใดๆออกมา  

ผลของการบำบัดด้วยฮอร์โมนเพศชายทดแทนต่ออารมณ์อาจแตกต่างกันไป ผู้ชายที่มีภาวะ hypogonadism สูงจะทำให้ผู้คนสังเกตได้ง่ายว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีรวมถึงมีอารมณ์ที่ดีด้วยเช่นกัน  แต่หากผู้ที่มีภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่า อาการที่พวกเขาหงุดหงิดหรือเมื่อยล้าบ่อยๆนั้น อัดมาจากสาเหตุของการที่ฮอร์โมนเพศชายของพวกเขาลดลง การวิจัยชี้ให้เห็นว่าการรักษานี้อาจเป็นยาต้านอาการซึมเศร้าที่มีประสิทธิภาพได้

ความเสี่ยงของการรักษาด้วยฮอร์โมนเพศชายคืออะไร?

การรักษาด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนตามใบสั่งแพทย์มีทั้งในรูปแบบเจล แผ่นแปะผิวหนัง และการฉีดเข้ากล้าม แต่ละคนมีผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น แผ่นแปะอาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองได้ การฉีดเข้ากล้ามอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนได้ หากคุณใช้เจล ต้องห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้อื่น

ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ของการรักษาด้วยฮอร์โมนเพศชาย ได้แก่ การมีสิวเพิ่มขึ้น การเก็บของเหลว

ปัสสาวะเพิ่มขึ้น การขยายของขนาดหน้าอกเพิ่มขึ้น มีขนาดอัณฑะลดลง มีจำนวนอสุจิลดลง มีพฤติกรรมก้าวร้าวเพิ่มขึ้น และไม่แนะนำให้ใช้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน สำหรับผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งเต้านม นอกจากนี้การบำบัดด้วยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนอาจทำให้ภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับได้สำหรับผู้ที่มีอายุมาก  

การรักษานั้นไม่จำเป็นหากระดับฮอร์โมนเพศชายของคุณอยู่ในช่วงปกติ การบำบัดทดแทนฮอร์โมนเพศชายเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชาย ที่มีระดับฮอร์โมนเพศชายต่ำ ดังนั้นได้โปรดอย่าซื้อฮอร์โมนเพศชายโดยไม่มีใบสั่งยา และควรพบแพทย์หากคุณคิดว่าคุณมีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในระดับต่ำ เพื่อตรวจเลือดรวมถึงได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์สำหรับแก้ไขภาวะต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายเป็นประจำนั้น จำเป็นต่อสุขภาพที่ดี และเพื่อให้การรักษาเทสโทสเตอโรนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 11
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไร 12

ได้พาคุณมาทราบถึงเรื่องราวของ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนมีประโยชน์ต่อร่างกายของคนเราอย่างไรบ้าง สาระดีๆที่คุณผู้ชายควรรู้ ! กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพวกเราทีมงานหวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้อ่านจะชื่นชอบและถูกใจกันนะคะ แล้วพบกันใหม่กับบทความในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

www.healthline.com

Picture of Poster 24

Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการสุขภาพแนวหน้าในประเทศไทย

รวมเรื่องน่ารู้สำหรับพ่อแม่มือใหม่

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิง

ดูแลผิวพรรณ เส้นผม เครื่องสำอาง