Search
Search
Search
Close this search box.

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ประโยชน์ดีๆที่ควรบอกต่อ ! 

สุขภาพครอบครัว

สารบัญ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ประโยชน์ดีๆที่ควรบอกต่อ !  1
ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ประโยชน์ดีๆที่ควรบอกต่อ !  2

โรคอัลไซเมอร์เป็นภาวะทางระบบประสาท ซึ่งเกิดจากการตายของเซลล์สมอง ทำให้บุคคลเกิดการสูญเสียความจำและความรู้ความเข้าใจที่ลดลง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ครั้งนี้เราจะมาพูดถึง ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ประโยชน์ดีๆที่ควรบอกต่อ ! เพราะเราเชื่อว่าการดูแลรักษาสุขภาพนั้นจะเชื่อมโยงต่อการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ ซึ่งในครั้งนี้เราจะมาบอกถึงวิธีดูแลรักษาสุขภาพและข้อควรรู้ที่เกี่ยวกับโรคเหล่านี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปชมสิ่งที่น่าสนใจมาพร้อมกันเลยดีกว่า 

โรคอัลไซเมอร์คืออะไร?

โรคอัลไซเมอร์คืออะไร?

โรคอัลไซเมอร์เป็นภาวะที่ส่งผลต่อสมอง อาการจะไม่รุนแรงในตอนแรกและจะรุนแรงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และ Dr. Alois Alzheimer ซึ่งเป็นคนแรกที่อธิบายอาการนี้ในช่วงปี 1906 ว่า อาการทั่วไปของโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ ความจำเสื่อม ปัญหาภาษา และพฤติกรรมหุนหันพลันแล่นที่คาดเดาไม่ได้ คือหนึ่งในคุณสมบัติหลักของโรคนี้ เงื่อนไขคือการมีคราบจุลินทรีย์และพันกันในสมอง อีกประการหนึ่งคือการสูญเสียการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทในสมอง

คุณลักษณะเหล่านี้หมายความว่าข้อมูลไม่สามารถส่งผ่านได้อย่างง่ายดาย ระหว่างส่วนต่างๆ ของสมองและระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อหรืออวัยวะต่างๆ  เมื่ออาการแย่ลง ผู้ที่เป็นโรคนี้จะจำเหตุการณ์ล่าสุดได้ยากรวมถึงการจดจำบุคคลที่เขาเคยรู้จักได้ยากขึ้นด้วยเช่นกัน ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อาจต้องการความช่วยเหลือเต็มเวลา

สถาบันผู้สูงอายุแห่งชาติ (National Institute on Aging) ระบุว่า โรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 6  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นโรคที่ผู้ป่วยค่อนข้างได้รับอันตรายไม่น้อย 

อาการ

อาการ
อาการ 2

โรคอัลไซเมอร์เป็นภาวะที่ก้าวหน้า ซึ่งหมายความว่าอาการจะแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไป การสูญเสียความทรงจำเป็นลักษณะสำคัญ และนี่เป็นหนึ่งในอาการแรกๆ ที่จะเกิดขึ้นอาการจะค่อยๆ ปรากฏขึ้นเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี หากพวกเขาพัฒนาเป็นชั่วโมงหรือเป็นวัน บุคคลที่เป็นโรคนี้อาจต้องพบแพทย์ เนื่องจากอาจบ่งบอกถึงโรคหลอดเลือดสมอง

อาการของโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ สูญเสียความทรงจำและอาจมีปัญหาในการรับข้อมูลใหม่รวมถึงการจดจำข้อมูลต่างๆ  , มีการถามคำถามหรือสนทนาซ้ำ , มักทำของหายอยู่เป็นประจำ ,ลืมเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการนัดหมาย รวมไปถึงการหลงทาง

บุคคลที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นี้อาจประสบปัญหาในการให้เหตุผล ,งานที่ซับซ้อน และการตัดสิน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ ความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยอย่างเช่นปัญหาในเรื่องการจ่ายเงิน หรือความยากลำบากในการตัดสินใจต่างๆ นอกจากนี้บุคคลที่เป็นโรคนี้ยังเสี่ยงต่อการมีปัญหาในเรื่องของการทรงตัวอาจทำให้สะดุดหรือหกล้มได้บ่อยยิ่งขึ้นซึ่งค่อนข้างเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยอย่างมาก และในบางผู้ป่วยก็อาจมีปัญหาในเรื่องของการพูดการอ่านและการเขียนได้ด้วยเช่นกัน  

การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ บางบุคคลอาจมีการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพและพฤติกรรมซึ่งรวมถึงการ

หงุดหงิด และโกรธง่าย หรืออาจยิ่งมีความวิตกกังวลบ่อยขึ้นกว่าเดิม  รวมไปถึงการสูญเสียความเห็นอกเห็นใจ

ในปี 2559 นักวิจัยได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยว่า การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ขันของบุคคลนั้นอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์ โรคอัลไซเมอร์อาจมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรง มาตราส่วนมีตั้งแต่สถานะของความบกพร่องเล็กน้อย ไปจนถึงการด้อยค่าปานกลาง ก่อนถึงระดับความรู้ความเข้าใจที่ลดลงอย่างรุนแรงในที่สุด

โรคอัลไซเมอร์อ่อนๆ

โรคอัลไซเมอร์อ่อนๆ

ผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อ่อนๆจะมีมีอาการที่ไม่รุนแรงมาก แต่จะมีปัญหาด้านความจำและปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจซึ่งอาจรวมถึง การใช้เวลาทำงานประจำวันนานกว่าปกติ , ความยากลำบากในการจัดการเงินหรือชำระค่าใช้จ่ายต่างๆได้ยากยิ่งขึ้น  ในบางรายอาจหลงทางอยู่บ่อยๆ  รวมไปถึงบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นอารมณ์เสียและโกรธง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเว้นจังหวะในการพูดคุยกับผู้อื่นที่เปลี่ยนแปลงออกไปอย่างเห็นได้ชัด 

โรคอัลไซเมอร์ระดับปานกลาง

ในโรคอัลไซเมอร์ระดับปานกลางนั้น ส่วนต่างๆ ของสมองที่รับผิดชอบด้านภาษา ประสาทสัมผัส การให้เหตุผล และจิตสำนึกจะได้รับความเสียหาย ซึ่งสามารถนำไปสู่อาการ สูญเสียความทรงจำและความสับสนมากขึ้นได้  บางรายอาจเกิดความลำบากในการจำเพื่อนหรือครอบครัวของตัวเอง , ไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ , อาจมีความลำบากในด้านการทำงานที่มีหลายขั้นตอนอย่างเช่นการแต่งตัว , และอาจเกิดพฤติกรรมหุนหันพลันแล่น มองเห็นภาพหลอนและเกิดความระแวงอย่างไร้สาเหตุ ซึ่งคนรอบข้างสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมต่างๆดังกล่าวเหล่านี้ 

โรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรง

ในโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรง จะมีคราบพลัคและพันกันทั่วสมอง ทำให้เนื้อเยื่อสมองหดตัวอย่างมาก สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ การที่ผู้ป่วยไม่สามารถสื่อสารได้ และอาจจำเป็นจะต้องเพิ่งพาให้ผู้อื่นดูแล ในบางครอบครัวอาจมีการจ้างพยาบาลส่วนตัวให้ดูแล หรือในบางรายอาจรุนแรงมากจนถึงขั้นไม่สามารถลุกจากเตียงได้ตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลา 

อาการแรกเริ่มของโรคอัลไซเมอร์

แม้ว่าอายุจะเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักสำหรับโรคอัลไซเมอร์ แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงภาวะที่ส่งผลต่อผู้สูงอายุเท่านั้น ตามรายงานของสมาคมโรคอัลไซเมอร์ ได้ระบุไว้ว่าโรคอัลไซเมอร์ที่เริ่มมีอาการในระยะเริ่มต้นมีผลกระทบต่อผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 200,000 คน ที่มีอายุต่ำกว่า 65 ปี หลายคนที่มีอาการนี้อยู่ในวัย 40 หรือ 50 ปี

ในหลายกรณี แพทย์ไม่ทราบว่าทำไมคนอายุน้อยถึงมีอาการเหล่านี้ และยีนส์ที่หายากหลายชนิดสามารถทำให้เกิดภาวะนี้ได้เช่นกัน เมื่อมีสาเหตุทางพันธุกรรมเรียกว่าโรคอัลไซเมอร์ในครอบครัว

การรักษา

การรักษา

ไม่มีวิธีรักษาโรคอัลไซเมอร์ที่เป็นที่รู้จัก เพราะไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขการตายของเซลล์สมองได้ อย่างไรก็ตาม การรักษาสามารถบรรเทาอาการและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และผู้ดูแลเกิดขึ้นได้ผู้ป่วยได้ ด้วยองค์ประกอบสำคัญของการดูแลภาวะสมองเสื่อม ได้แก่ การจัดการกับภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นควบคู่ไปกับโรคอัลไซเมอร์อย่างมีประสิทธิภาพ ,  การรักษาสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม รวมถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่มสนับสนุนและบริการ

ยาสำหรับอาการทางปัญญา

ยาสำหรับอาการทางปัญญา

ไม่มียาสำหรับการใช้รักษาโรคอัลไซเมอร์ แต่ตัวเลือกบางอย่างอาจลดอาการ และช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยได้  ยาที่เรียกว่าสารยับยั้ง cholinesterase สามารถบรรเทาอาการทางองค์ความรู้ รวมถึงการสูญเสียความทรงจำ ความสับสน การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิด และปัญหาจากการตัดสินใจของผู้ป่วยได้ ซึ่งยาจะสามารถปรับปรุงการสื่อสาร , ประสาทในสมอง และชะลอความก้าวหน้าของอาการเหล่านี้ได้

ยาสามัญ 3 ชนิดที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในการรักษาอาการของโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ Donepezil (Aricept) พี่ใช้รักษาทุกขั้นตอน ,กาแลนทามีน (Razadyne) รักษาระยะอ่อนถึงปานกลาง และ rivastigmine (Exelon) เพื่อรักษาระยะอ่อนถึงปานกลาง

ยาอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเมมันไทน์ (นาเมนดา) ได้รับการอนุมัติให้รักษาโรคอัลไซเมอร์ระดับปานกลางถึงรุนแรง นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ memantine และ donepezil (Namzaric)

สาเหตุของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ 

เช่นเดียวกับโรคสมองเสื่อมทุกประเภท โรคอัลไซเมอร์พัฒนาขึ้นเนื่องจากการตายของเซลล์สมอง เป็นภาวะเกี่ยวกับระบบประสาท ซึ่งหมายความว่าการตายของเซลล์สมองได้เกิดขึ้น จากนั้นเมื่อเวลาผ่านไป ในผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ จะมีเนื้อเยื่อสมอง, เซลล์ประสาท และการเชื่อมต่อที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ และมีการสะสมเล็กๆ น้อยๆ ที่เรียกว่า plaques และ tangles สร้างขึ้นบนเนื้อเยื่อเส้นประสาท พวกมันทำมาจากโปรตีนที่เรียกว่าเบต้า-อะไมลอยด์ ซึ่งจะทำให้ความยุ่งเหยิงนั้นเกิดขึ้นภายในเซลล์ประสาท ดังนั้นการพัฒนาสมองอยู่ตลอดเวลาจึงถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนในทุกเพศทุกวัยเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์ 

ปัจจัยเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง 2

ปัจจัยเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ อายุมากขึ้น , มีประวัติครอบครัวเป็นโรคอัลไซเมอร์ และอาจมีการรับยีนบางตัวไว้ สำหรับปัจจัยอื่นๆ ที่เพิ่มความเสี่ยงต่ออัลไซเมอร์ ได้แก่ การบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรงหรือซ้ำแล้วซ้ำเล่า , การสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมบางอย่าง เช่น โลหะที่เป็นพิษ ยาฆ่าแมลง และสารเคมีทางอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลทางด้านสมองได้ 

ปัจจัยที่ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ได้แก่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ , รับประทานอาหารที่หลากหลายและดีต่อสุขภาพอย่างเป็นประจำ  , การบำรุงระบบหัวใจและหลอดเลือด , พยายามไม่ให้ร่างกายรับความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ, หลอดเลือด , เบาหวาน ,โรคอ้วน รวมถึงความดันโลหิตสูง และสิ่งสำคัญคือมันทำให้สมองได้รับการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นการทำงานอดิเรกอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยทำให้สมองได้ทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเอง 

ปัจจัยเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง 3
ปัจจัยเสี่ยงและวิธีลดความเสี่ยง4

สำหรับครั้งนี้เวลาทำงานต้องขอฝากเรื่องราว  ข้อควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ ประโยชน์ดีๆที่ควรบอกต่อ ! ไว้แต่เพียงเท่านี้  แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในบทความครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ 

www.medicalnewstoday.com สล็อตออนไลน์

Picture of Poster 24

Poster 24

ผู้คว่ำหวอดในวงการสุขภาพแนวหน้าในประเทศไทย

รวมเรื่องน่ารู้สำหรับพ่อแม่มือใหม่

เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิง

ดูแลผิวพรรณ เส้นผม เครื่องสำอาง